Vzdělávání

Regionální vzdělávací středisko OSK Olomouc vytváří nabídku vzdělávání a organizuje:

  • vzdělávání absolventů
  • celoživotní vzdělávání členů komory

Vzdělávání absolventů

Pořádáme speciální akce pro absolventy (odborná přípravapro získání odbornosti praktický zubní lékař).

Celoživotní vzdělávání

  • vzdělávací akce

Pořádáme vzdělávací akce zařazené do kreditního systému Komory.

 

 

Číslo účtu Regionálního vzdělávacího střediska Olomouc:  27-4179250277/0100

Na tento účet se hradí:

  • kursovné za účast ve vzdělávacích akcích pořádaných RVS OSK Olomouc

 

 

 

Přehled všech kurzů

27. 9. 2024 - 28. 9. 2024
Určeno pro: 
zubní lékaři
26. 10. 2024
Určeno pro: 
Předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL
15. 11. 2024
16. 11. 2024
Určeno pro: 
Předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL