Olomoucké tvargle 2022

Určeno pro: 
Zubní lékaři
Kdy: 
09.09.2022 - 09:30 - 10.09.2022 - 16:00
Cena: 
7 000 Kč, 7 500 Kč s doprovodným programem
Kredity: 
10
Přednášející: 
MUDr. Ivo Marek, Ph.D., MDDr. Michal Novosad, MUDr. Daniel Svoboda
Místo konání: 
NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS, Legionářská 21, Olomouc

Program:

Pátek 9.9.2022

8:00 - 9:15
Registrace

9:30 - 11.00
MUDr. Ivo Marek, Ph.D., MDDr. Michal Novosad: Řešení úrazu zubu u dětí, adolescentů a dospělých I.
Úrazy zubů jsou, především u dětí, poměrně častou záležitostí, a to s různým rozsahem poškození tvrdých zubních tkání, měkkých tkání v okolí zubu a v obličeji, případně mohou být komplikovány frakturou kosti alveolárního výběžku. Faktory, které rozhodují o vhodném řešení, jsou především rozsah poškození zubu, či jeho úplná ztráta a také věk pacienta. V případě úrazů u dětí, které vedou k avulzi zubu, má ošetřující lékař, díky spolupráci s jinými obory, poměrně rozsáhlou škálu možností řešení složité klinické situace, která je pro dítě a rodiče značně stresující. Co se týče rozhodování, který způsob řešení je pro pacienta nejvhodnější, jistě největší dilema je u situace, kdy následkem úrazu dojde u rostoucího pacienta k ankylóze středního řezáku. Jestliže k ní dojde ve velmi raném věku, vede k postupnému „zanoření“ zubu (reinkluzi). Jejím důsledkem není jen estetický handicap, ale především ztráta kosti vertikálně v místě středního řezáku, která v budoucnu může značně komplikovat implantaci. Rozdíl mezi vertikální úrovní kosti na zubu s ankylózou a sousedních zubech může být v důsledku pubertálního růstového spurtu až 8-10 mm a je vertikální augmentací před implantací těžce řešitelná. Autoři na jednotlivých kazuistikách demonstrují diferenciální diagnostiku klinických nálezů, která vede k vhodnému řešení a následné terapii. Pozornost je věnována možnosti uzávěru mezery po ztrátě zubu ortodontickým posunem, náhrady zubu autotransplantátem, distrakci kostěného bločku s ankylotickým zubem pomocí fixního aparátu či náhradě zubu adhezivním můstkem. Autoři dále demonstrují možnosti náhrady zubu u dospělých pacientů implantátem, a nebo autotransplantátem.

11:00 - 11:30
Přestávka

11:30 - 13:00
MUDr. Ivo Marek, Ph.D., MDDr. Michal Novosad: Řešení úrazu zubu u dětí, adolescentů a dospělých II.

13:00 - 14:00
Oběd

14:00 - 16:00
MUDr. Ivo Marek, Ph.D., MDDr. Michal Novosad: Řešení úrazu zubu u dětí, adolescentů a dospělých III.

 

Sobota 10.9.2022

8:00 - 9:00
Registrace

9:00 - 10:30
MUDr. Daniel Svoboda: Estetika a adhezní postupy I.
Rozvoj moderních technologií umožnil zubním lékařům používat nové postupy, které jsou jednak estetičtější ale také i více šetrné vůči zubním tkáním. Na druhou stranu je od zubních lékařů vyžadována větší preciznost a striktní dodržování postupů. Přednáška se mimo jiné zabývá analýzou zubů před započetím léčby, preparací na adhezivně upevněnou náhradu a rozdíly mezi adhezí přímých výplní a nepřímo lepených náhrad.

Obsah přednášky:
1. estetická analýza pacienta
2. základy výběru barvy zubů, použití přístrojů na měření barvy
3. analýza skusu před započetím léčby, základy diagnostiky funkčních poruch, které mohou vést k selhání ošetření fasetami
4. preparace na fasetu a overlay
5. otiskování/skenování na adhezní náhradu, limity
6. výběr vhodného materiálu, kompozit/keramika
7. adhezivní systémy
8. adhezní upevnění náhrady

10:30 - 11:00
Přestávka

11:00 - 12:00
MUDr. Daniel Svoboda: Estetika a adhezní postupy II.

12:00 - 13:00
Oběd

13:00 - 14:30
MUDr. Daniel Svoboda: Estetika a adhezní postupy III.

14:30 - 14:45
Přestávka

14:45 - 16:00
MUDr. Daniel Svoboda: Estetika a adhezní postupy IV.

 

Relaxační program:
pátek 9.9.2022


16:30 - 18:00
OMEGA- Centrum sportu a zdraví /www.omegasport.cz/

16:30 - 18:00
Olomouc, jak ji neznáme

18:15-…
Restaurace Ventana NH hotel

Večerní program: 
Cena: 500 Kč zahrnuje doplňkové aktivity, welcome drink, večeři formou rautu, ochutnávku vína, (ostatní nápoje si hradí návštěvníci individuálně).
Hudební doprovod: Panákovo kvinteto

 

Určení: zubní lékaři

Kredity: 10

Přihlášky: do 28.8.2022

 

Cena:  

7 000 Kč (kurzovné, občerstvení, obědy)

7 500 Kč (kurzovné, občerstvení, oběd+ relaxační program)

Platba: do 28.8.2022

Systém vám vygeneruje objednávku, kterou obdržíte též emailem. Po úhradě účastnického poplatku obdržíte emailem fakturu - daňový doklad.

 

Ubytování:

NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS, Legionářská 21, Olomouc      

Ubytování v místě konání akce si účastníci zajišťují sami, nejpozději 24.8.2022, do tohoto data jsou pokoje rezervované. Cena od 2 000 Kč / dvoulůžkový pokoj.

Ubytovací link pro rezervaci: 

https://www.nh-hotels.com/event/olomoucke-tvargle-2022

PDF pozvánka ke stažení


Těšíme se na setkání!

 

PŘIHLÁSIT SE

Mapa místa konání: